Bogbus i Gørding

Bogbussen kommer til Gørding hver tirsdag fra kl 15.00-16.30.

Husk at du kan bestille bøger m.m. på www.esbjergbibliotek.dk til afhentning i Bogbussen.

 Bogbusfolder fra Esbjerg Kommune

Ren by

Ren by

Gørding Lokalråd arrangerer igen i år "Ren by".

Det foregår søndag d. 31. marts 2019.

Se næste nummer af Sognebladet for nærmere information.

Tip Tak

TIP TAK er Esbjerg Kommunes nye app, hvor du som borger hurtigt kan gøre kommunen opmærksom på

* Vand på kørebanen

* Efterladt materiale på vej, sti eller fortov.

* Skader på veje og stier

* Fyldte offentlige skraldespande

* Skader på offentlige skilte eller manglende skilte

* Stoppet eller defekt rendestensrist

* Væltede træer eller manglende beskæring af buske

* Osv...

App'en fås både til IOS og Android. Du finder den ved at søge "Tip Tak" 

Landsbypedelordningen

Folkeoplysende foreninger i Esbjerg Kommune kan søge om at få udført forefaldent arbejde af landsbypedellerne.

Ansøgningsskema findes her: lokalsamfund.esbjergkommune.dk/aktuelt/fra-entreprenoeren/ansoegningsskema.aspx

Reglen er, at landsbypedeller kan udføre arbejde, der ikke tidligere er udført af lønnet arbejdskraft eller som tidligere er blevet udført af frivillige. Foreningen skal alene betale materialeprisen. Arbejdet udføres gratis.

Kontakt Lokalrådet

Du er altid velkommen til at kontakte ét af Lokalrådets medlemmer eller skrive til os på mail: lokalraad{at}goerding.dk

Nyttige kontakter

Akut opståede problemer såsom væltede vejskilte, huller i vej/fortove, ødelagte bænke/skraldespande:

Kontakt: vibevej8{at}esbjergkommune.dk

Sager vedr. veje, fortove osv. hvor der skal en besluttende myndighed ind over:

Kontakt: vejogpark{at}esbjergkommune.dk

Affald:

Esbjerg Kommune har indkøbt 2 affaldstrailere, som kan lånes af alle i forbindelse med oprydning. Læs mere om dette på esbjergkommune.dk/affaldstrailer

Snerydning:

www.esbjergkommune.dk/om-kommune/kort-over-kommune/webkort.aspx kan man bl.a. se hvilke veje, fortove og stier som kommunen rydder sne på.

Vedtægter for Gørding Lokalråd

Lokalråd

Kristina Schultz

Formand

Telefon 61 77 76 94

rugmarken17{at}youmail.dk

Mark Beier Jørgensen

Næstformand

Telefon 27 21 24 56

mbj314{at}gmail.com

Sanne Borg

Kasserer

Telefon 22 50 71 56

sanneborg{at}yahoo.dk

Anita Vang Høgh

Sekretær

Telefon 20 20 67 16

anitavanghoeg1970{at}gmail.com

Allan Kristiansen

Medlem

Telefon 20 32 21 71

allan.sejerup{at}gmail.com

Søren Kristensen

Medlem (BUUG rep.)

Telefon 24 62 08 68

s.fyhn.kristensen{at}gmail.com

Jesper Jæger

Medlem

Telefon 22 58 83 54

jjaeger{at}6690.dk

Henrik Berg

Medlem

Telefon 28 57 83 03

bergkromand{at}hotmail.com

Søren Miené

Medlem

Telefon 28 14 28 21

soeren{at}miene.dk