Skolebestyrelsen i Gørding startede i løbet af skoleåret 2014 at arbejde med muligheden, for at lave et mere tværgående samarbejde på børne- og unge området i Gørding.

Vores formål med udvalget er at få et stærkere netværk på tværs af institutioner og årgange, samt skabe en rød tråd fra 0-18 år.
Ved at samle et udvalg med flere forskellige grene af børne- og unge arbejdet i Gørding, mener vi at man kan få mere gennemslagskraft/lydhørhed fra kommunen og politikernes side. Og i hvert fald signalere at vi i Gørding står sammen om vores børn og unge arbejde.
Vi vil gerne markedsføre Gørding som en god/attraktiv by for børn og unge.

Samarbejdet mellem flere frivillige fra Lokalrådet, foreninger, skole, spejder og institutioner har nu ført til at Børne- og Unge udvalget (BUUG) er blevet en realitet.

Så kom frem med de gode ideer, forslag til forbedringer og ønsker til nyt. 

Vi hjælper med at ideerne bliver synlige og kommunikeret rundt til alle relevante interessenter, det være sig andre af byens foreninger, firmaer, institutioner og/eller kommunens afdelinger (f.eks. Kultur & Fritid, Børn & Familie, Vej & Park, Økonomiudvalg o.s.v.).
BUUG er etableret under Lokalrådet, hvorigennem kontakten til Esbjerg Kommune finder sted. 
Dette sikrer vi har et samlet talerør overfor kommunen.

BUUG's vedtægter kan læses her: BUUG Vedtægter

BUUG arbejdsopgaver:

- Behandling af lokale ideforslag

- Initiativtager til Stafet for Livet (2016)

- forbedring af byens legepladser til de små børn

Mulige kommende arbejdsopgaver:

- Børne og unge aktivitets dag

- Fokus på integration mellem årgangene

- SSP samarbejde

- Koordinering af arrangementer

- Skabe dialog mellem årgangene (De voksne omkring årgangene)

- Trafikpolitik

- Lektiehjælp på tværs af aldersgrupper

- Ungdomsskole

BUUG

Brug BUUG ideformular til at få registreret dit forslag

Overskrift:

Skriv en kort beskrivende tekst

Beskrivelse:

Lav her en detaljeret beskrivelse af forslaget

Økonomi:

Udfyldes enten med et setimat for beløb (evt. et interval) eller med materialeforbrug

Kontaktperson:

Navn(e) på dem der skal kontaktes for opfølgning

Kontaktmail:

Denne mailadresse benyttes af BUUG til tilbagemelding

Ideformular

Søren Fyhn Kristensen

Næstformand

Telefon 24 62 08 68

s.fyhn.kristensen{at}gmail.com