I det skønneste vejr mødte godt 50 borgere, konfirmander og spejdere op til Ren By. Desuden sørgede flere grundejerforeninger dagen igennem for at også deres område blev gjort rent. Der blev indsamlet mere end 220 kg. affald. Tak til alle der deltog for den store hjælp med at gøre byen ren. En særlig tak skal lyde til Spejderne, der lagde hus til arrangementet. Godt gået, Gørding!