Gørding Lokalråd arrangerer igen i år REN BY.

Det foregår i år søndag d. 22. april.

Se marts udgaven Sognebladet for nærmere information.