Energinets kommende 400 kV-forbindelse fra Endrup til Tyskland kommer til at passere mellem Gørding og Bramming. Som planen ser ud nu, vil der blive placeret ca. 40 x 40 meter højspæningsmaster på strækningen, hvilket vil gribe meget forstyrrende ind på naturen, der vil være risiko for ekspropriering i området, faldne huspriser osv. Det kan altså få store konsekvenser for borgere i området vest for Gørding by. Esbjerg Kommune ønsker højspændingskablet nedgravet, hvilket Gørding Lokalråd støtter og i den forbindelse indsender Lokalrådet et høringssvar til Miljøstyrelsen. Ligeledes er der ønske om at sagen igen skal bringes op i Folketinget, hvorfor der er iværksat en underskriftindsamling, som der er mulighed for at støtte op om.

Hvad kan DU gøre?

* Indsende et høringssvar senest d. 9. maj. Høringssvar skal indsendes til : Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø eller som e-mail til: mst@mst.dk Anfør venligst journal nr. MST-531-00017 Bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 9. maj 2018.

* Underskrive via dette link https://www.skrivunder.net/signa…/hojspanding_i_jorden/…/290. Hvis der indsamles 50.000 underskrifter, skal sagen tages op i Folketinget igen.